17. Branná súťaž 

Autor: Zsolt Lipták 11. 10. 2018

Naša škola sa tiež zúčastnila na brannej súťaži 28. septembra na letisku. Súťažili 2 družstvá. Prvé tvorili žiaci základnej školy a druhé gymnazisti. Na súťaži sa zúčastnili i ďalšie dve žiačky, ale s inou organizáciou: Szabadi Kata  (8. ročník) a Szabadi Luca (5. ročník). Školské družstvá tvorili: Hanna Sara Kolysza, Bálint Bobvos, Robert Kása, Levente Nagy (za základnú školu) a Barnabás Bátor Gyöngyi, Szilveszter Pálvölgy, Zsolt Seres a Richard Szabó (za gymnázium).

Súťaž je určená pre žiakov na  zisťovanie úrovne ich fyzických i duševných schopností. Súťaží sa v  lukostreľbe, behu, behu cez prekážkovú dráhu a v teoretických vedomostiach z histórie a zdravotnej prípravy. Naše družstvá úspešne absolvovali tieto skúšky a gymnazisti získali špeciálnu cenu, pretože v behu cez prekážkovú dráhu boli najrýchlejší. Celkovo sa každý cítil dobre.

Späť na úvodnú stránku