Návšteva generálneho konzula

Autor: Ján Pitoňák 29. 01. 2019
Minulý týždeň navštívil našu inštitúciu začiatkom januára vymenovaný generálny konzul Slovenskej republiky v Békešskej Čabe JUDr. Emil Kuchár. Po privítaní riaditeľkou školy Editou Pečeňovou si pozrel pripravený kultúrny program žiakov. Nasledoval krátky film, z ktorého získal informácie o živote žiakov v škole a po ňom debata so zamestnancami.
Foto: Ján Pitoňák
Späť na úvodnú stránku