Prečo mám rád slovenčinu
Autor: Ján Pitoňák 20. 06. 2019

Aj v tomto roku sa naši žiaci zúčastnili súťaže na Slovensku s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Najviac sa darilo Edine Csajbókovej, žiačke 7. triedy, a úspešný bol aj Marcel Gergő 8. triedy, ktorí si ocenenie prebrali osobne v Nových Zámkoch a potom pokračovali na poznávacom pobyte. Viac sa môžete dočítať v Ľudových novinách na: http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-deti-a-mladez/27718-mam-rad-sloven-inu-mam-rad-slovensko

 

Späť na úvodnú stránku