Celonárodné kolo Šalianskeho Maťka

Autor: Ján Pitoňák 17. 04. 2019

Na celonárodnom kole Šalianskeho Maťka v Šali nás tohto roku úspešne reprezentovala a osobitnú cenu poroty pre účastníkov zo zahraničia získala žiačka 7. triedy Edina Csajbóková.

Viac sa môžete dočítať na  http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-deti-a-mladez/27509-26-ro-nik-alianskeho-ma-ka

Ján Pitoňák

Hanna a Edina na Šalianskom Maťkovi

Na regionálnom kole Šalianskeho Maťka na Gymnáziu sv. Uršule v Bratislave (10. januára) boli v tomto roku úspešné naše žiačky Hanna Krajcsoviczová (5. trieda)  a Edina Csajbóková (7. trieda), takže sa majú koncom marca zúčastniť i na celonárodnom kole tejto súťaže v prednese povestí v Šali.

Viac sa môžete dočítať na  http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-deti-a-mladez/27210-na-e-deti-na-alianskom-ma-kovi

Späť na úvodnú stránku