Spievanky a veršovačky 2019
Autor: Ján Pitoňák 20. 06. 2019

Na 23. ročníku celoštátnej súťaže Spievanky a veršovačky v Dabaši-Šáre 31. mája cenu za mimoriadny výkon v recitácii a aj za mimoriadny výkon v speve získala Hanna Krajcsovicz, cenu Domoviny Anna Pataki, cenu Ľudových novín Ármin Zoltán Kabai. V speve za vynikajúci výkon a cenou CSSM boli ocenené Laura Kokavecz, Hanna Kolysza a za vynikajúci výkon Dávid Mihály Szalkai, Tamás Tóth a Máté Tóth. Blahoželáme!

Späť na úvodnú stránku