Výhra v mestskej súťaži 

Autor: Ján Pitoňák 28. 09. 2018

Vo vedomostnej a miestnohistorickej súťaži organizovanej Župnou knižnicou v Békešskej Čabe pri príležitosti 300. výročia založenia mesta sa umiestnili študenti nášho gymnázia na 1. mieste. Súťaž sa uskutočnila 25. septembra na Námestí sv. Štefana a naši študenti v nej preukázali najlepšie vedomosti i praktické zručnosti spomedzi čabianskych stredoškolákov. Pre školu tak získali peňažnú výhru v hodnote 100 000 Ft. Viac sa môžete dočítať na http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-deti-a-mladez/26797-abianski-slovenski-gymnazisti-vyhrali-mestsku-miestnohistoricku-su-a


Obrázky v Galérii
Späť na úvodnú stránku