Sedemdesiaty školský rok

Autor: Ján Pitoňák 20. 09. 2019

Dňom zážitkov sa začal sedemdesiaty rok našej školy. Zážitkov z prázdnin, hier, radosti a očakávania. Prváčikov privítala riaditeľka inštitúcie Edita Pečeňová. Zoznámili sa so svojou triednou učiteľkou a začali spoznávať priestory, v ktorých budú celý rok pôsobiť. Starší spolužiaci sa v tom čase vítali so svojimi triednymi učiteľkami v triedach a dozvedeli sa, že skutočne „zarezávať“ začnú až od ďalšieho dňa. Prvý deň po letných prázdninách bol venovaný prvým školským zážitkom pri hrách a v tvorivých dielňach. Kto sa začal venovať učeniu, boli gymnazisti. Hneď po úvodných hodinách so svojimi triednymi učiteľmi mali vyučovanie podľa tohtoročného školského rozvrhu. Celé spoločenstvo školy sa na krátky čas spolu zišlo na školskom dvore. Všetci, žiaci i učitelia, v bielych tričkách so školským emblémom sa spolu sfotografovali, čím vznikol súčasný obraz školy.

Obrázky v Galérii
Späť na úvodnú stránku