Milí naši maturanti!

Autor: Edita Pečeňová 4. 30. 2020

Spolucítime s Vami! Nezabudli sme na Vás ani na chvíľku. Naša spoločnosť v týchto dňoch prežíva neskutočné, mimoriadne obdobie svojej histórie. Vyhlásený stav núdze nám nedovoľuje, aby sme spolu s Vami prežívali tradičné obrady maturantov: serenády a rozlúčkovú slávnosť. Dlhé desaťročia budeme na Vás predsa len spomínať ako na „výnimočný ročník”. Ste výnimoční pre nás, ste študentmi našej milovanej slovenskej školy.

V mene pedagogického zboru Slovenského gymnázia v Békešskej Čabe Vám prajem úspešnú maturitnú skúšku!

V Békešskej Čabe, 29. 4.2020                                                

Edita Pečeňová

 

Späť na úvodnú stránku