Rozlúčka s 12. triedou

Autor: Zuzana Benková 16. 06. 2020

Vo štvrtok 11. júna prevzali študenti 12. triedy z rúk predsedníčky maturitnej komisie Móniky Szabóovej doklad o ukončení stredoškolského štúdia – maturitné vysvedčenie. Tohtoročná príprava na skúšku dospelosti si od študentov vyžiadala oveľa viac energie, vnútornej motivácie a samostatnosti. Ale zvládli to!

Pri pohľade na nastúpených mladých dospelých si celá maturitná komisia uvedomovala jedinečnosť chvíle. Stál pred nimi prvý ročník maturantov, ktorý mal odísť zo školských lavíc bez rozlúčky. Vedenie školy a študenti 11. triedy im však pripravili dojímavý program. Nechýbalo tradičné odovzdávanie batôžkov a štafety bohatšej o ďalšiu stuhu. Na krásne časy strávené s triedou si zaspomínala Ildikó Kissné-Szabóová a z úst pani riaditeľky Edity Pečeňovej zaznelo úprimné želanie: aby nikdy nezabudli, čo ich robí výnimočnejšími v porovnaní s inými gymnazistami. Je to znalosť slovenčiny, ktorá im v budúcnosti môže pomôcť získať vytúženú prácu a možno i zachrániť život. Čerství maturanti nezabudli poďakovať tým, ktorí im na ceste k dospelosti podali pomocnú ruku, rodičom a učiteľom.

Naše gymnázium opustilo 17 mladých ľudí, ktorým sa aj v nepriaznivej situácii podarilo dosiahnuť nádherné výsledky. Dvanásti získali zo slovenčiny jazykovú skúšku typu C komplex, 11 študentov vyšší stupeň a jedna študentka stredný stupeň, a šiesti komplex stredný stupeň jazykovej skúšky z anglického jazyka. Vždy, keď školu opúšťa takáto trieda, sme spokojní, že naše úsilie bolo odmenené. K tomu, aby malo naše gymnázium i materiálne podmienky vychovávať životaschopné generácie, sa rozhodla prispieť aj pani predsedníčka, ktorá venovala celý svoj honorár škole. Ďakujeme!

Našim milým absolventom prajeme na ceste životom čo najmenej prekážok!

Obrázky v Galérii
Späť na úvodnú stránku