Jesenná séria významných podujatí
Autor: Ján Pitoňák 05. 11. 2019

Iba dva dni (11. a 12. októbra) sa stala naša škola hostiteľkou mnohých hostí, ktorí sem zavítali nielen z domácich i zahraničných dolnozemských škôl a inštitúcií, ale i z materskej krajiny Slovenska.

Program začal vernisážou výstavy venovanej 100. výročiu úmrtia Milana Rastislava Štefánika. Prítomných privítala riaditeľka školy Edita Pečeňová, odzneli piesne  Keby som bol vtáčkom, Kto za pravdu horí v podaní školskej speváckej skupiny gymnazistov pod vedením Ildikó Očovskej. So životnými osudmi M. R. Štefánika oboznámila účastníkov Krisztína Szudová, doktorandka historických vied pri ELTE v Budapešti. Prihovoril sa i generálny konzul Slovenskej republiky v Békešskej Čabe Emil Kuchár a odzneli úryvky z Bottovej Smrti Jánošíkovej a knihy Jozefa Banáša Prebijem sa – Štefánik, muž železnej vôle a poďakovanie organizátorom a realizátorom výstavy (P. Benyo).

 Po vernisáži nasledovalo odhalenie slovenskej pece postavenej na školskom dvore s ochutnávkou jedla, ktoré sa v nej už od rána pripravovalo.

Podvečer sa pokračovalo slávnosťou odovzdávania cien Samuela Tešedíka a už v nočných hodinách v Áchimovej sieni divadelným predstavením Manželské hry v podaní hercov Spišského divadla zo Spišskej Novej Vsi.

Sobota bola dňom ďalšieho vzdelávania dolnozemských učiteľov počas X. ročníka seminára na tému Tradícia a modernizácia, zmeny vo výchovnovzdelávacom procese spôsobené globalizáciou a požiadavkami, ktoré vplývajú na slovenské národnostné školstvo v zahraničí. Odznelo 10 príspevkov slovenských pedagógov zo zúčastnených štátov (Chorvátsko, Rumunsko, Srbsko a Maďarsko).

Dvojdňový program vyvrcholil popoludní položením venca k békeščabianskemu symbolu domoviny, slovenskému kameňu na Námestí sv. Štefana počas prehliadky mesta na cestnom vláčiku.

Obrázky v Galérii
Späť na úvodnú stránku