Úspechy v čase pandémie

Autor: Zuzana Benková 16. 06. 2020

Druhý polrok býva v slovenských národnostných školách veľmi náročný. V tomto čase sa realizuje väčšina súťaží, na ktoré sa žiaci starostlivo pripravujú dlhšie obdobie. Korona zavrela nielen školy, ale zabránila mnohým prežiť pocit úspechu. Ale tak, ako sa žiaci a učitelia prispôsobili novej situácii, aj organizátori niektorých súťaží sa rozhodli oceniť usilovnú prácu žiakov. Ďakujeme!

Žiaci našej školy sa stihli zapojiť do dvoch tradičných súťaží: Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko...  a Môj slovenský svet (žiacka/študentská vedecká súťaž Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku), a dosiahli mimoriadne úspechy.

Otázka Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko... zaujala 4 žiakov základnej školy a gymnázia (Pál Vidovenyecz, Kata Szabadi, Marcell Gergő a Dávid Szalkai). Porotu zaujala úprimná spoveď Katky, ktorá sa vďaka štúdiu na slovenskej škole dostala na mnohé zaujímavé miesta, spoznala nových ľudí a v svojej knihe zážitkov popísala nesmierne veľa listov.

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku bol v tomto roku zvedavý na slovenský svet žiakov a študentov. Do súťaže sa zapojilo deväť žiakov školy. Väčšina sa sústredila na svet školy, ktorá oslávila jubileum. Zmapovali jej históriu a súčasnosť (Kata Kéri a Henrietta Hilda Horváth), opísali život v slovenskej škôlke očami pestúnok viacerých generácií (Kata Chrappán), vyspovedali členov pedagogického zboru (Kata Szabadi), slovom i obrazom sa vrátili k obľúbenému adventnému Slovenskému týždňu (Tibor Kruchió) a k aktivitám školy, ktoré pomáhajú žiakom spoznávať slovenský svet na Slovensku i mimo neho (Hanna Sára Kolysza). Pál Vidovenyecz predstavil rodinné gazdovstvo a pracovný režim svojej rodiny. Osudy obľúbenej sarvašskej učiteľky opísala Rebeka Kata Petrás. A na svoju záchrannú akciu si zaspomínal Marcell Gergő.

V prvej kategórii obsadil 1. miesto žiak 8. triedy Pál Vidovenyecz a osobitnú cenu získala jeho spolužiačka Kata Chrappán. V kategórii stredoškolákov bola najúspešnejšia Hanna Sára Kolysza, ktorá sa umiestnila na 3. mieste.

Všetkým srdečne ďakujem sa svedomitú prácu a teším sa na ďalšie úspechy!
Späť na úvodnú stránku